inf_CR1
La Creu Roja ha presentat el seu 7é estudi de l’Observatori de la Vulnerabilitat. Aquesta edició tracta de com la crisi econòmica afecta a la salut. L’informe està fet en base a 1026 enquestes telefòniques entre els seus usuaris.

L’estudi analitza diversos factors socieconòmics i d’estils de vida que tenen un marcat impacte a la salut. En el nostre cas, però ens farem ressò del què fa referència a la pobresa energètica. Ja en aquest article del nostre blog vam fer un recull de literatura acadèmica que demostrava la relació entre la pobresa energètica i determinades afectacions de la salut, sobretot aquelles vinculades amb l’aparell respiratori, les cardiovasculars i les al·lèrgies.

Recuperem ara una cita que apareix al citat informe de la Creu Roja de l’Informe de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), de juny de 2014, titulat “Crisi econòmica i salut”

“la dimensió relacionada amb les condicions físiques de l’habitatge (…), la humitat, la floridura i la baixa temperatura a l’interior de l’habitatge, una mala refrigeració i l’amuntegament s’han relacionat amb patologies al·lèrgiques i respiratòries, així com ansietat i depressió. La impossibilitat de mantenir una temperatura adequada de la llar s’ha relacionat amb una major mortalitat i morbilitat, principalment per patologies cardiovasculars i respiratòries. Un habitatge inadequat pot també exposar als seus residents a al·lergènics i components químics nocius per a la salut, com el monòxid de carbó o el plom, més freqüents en habitatges antics amb cuines i sistemes de calefacció vells (…)”.

Aquest informe, com molts d’altres, no pot, però, constatar i afirmar una relació causal directa entre la pobresa energètica i les afectacions a la salut, tot i que altres estudis, com el citat, sí que es troben en condicions de fer. La relació, doncs, és clara entre la pobresa energètica i les afectacions a la salut.

Les dades sobre pobresa energètica recollides per Creu Roja en la seva enquesta ens diuen que un 61,8% afirma tenir dificultats per mantenir la temperatura de la llar: un 38,4% a l’hivern, un 21,6% durant tot l’any i un 1,8% a l’estiu.

inf_CR3

 

Allò més destacat, però, és el det de que des del 1r estudi de l’Observatori de la Vulnerabilitat l’any 2011, la pobresa energètica ha augmentat un 20%.

inf_CR2