ciutat_meridiana_070314 (2)

Què t’ha aportat el Fuel Poverty Group?

 

Clara:

“a mi FPG m’ha apropat a una realitat que sabia que existia però no la quantificava ni la coneixia en persona. Amb FPG he après molt sobretot en la vessant social, ja que jo vinc més de la vesant tècnica. Crec que al recollir tanta varietat de professions enriqueix a l’equip.”

Angeles:

“Més informació sobre com estem de sotmesos per l’oligopoli de les companyies energètiques i eines per llegir les factures. Abans no en tenia ni idea. “

Cristina:

“Conèixer de ben a prop una realitat que semblava molt llunyana però que és a tocar de qualsevol cantonada: la pobresa energètica.”

info1

Què aporta a la societat el Fuel Poverty Group?

 

Clara:

“crec que les actuacions que estem realitzant FPG són existoses, ja que assessorem a col·lectius sovint oblidats pels organs dirigents.Els usuaris agraeixen el nostre assessorament i en queden contents, es senten acompanyats i guiats. El que no saben és que els voluntaris/es a través d’ells estem aprenent moltíssim.”

Angeles:

“Activisme contra la injustícia de pagar subministraments que són fonamentals per a la vida digna de les persones a preu de luxe perquè s’enriqueixin uns pocs. Em sento tan “important” com els que van ocupar les places el 15-M de 2011 i segueixen la lluiuta o com si formés part d’una plataforma anti-desnonaments. I aporto també la conscienciació de que tothom és responsable de moderar el consum d’energia perquè el planeta pugui sobreviure. “

Cristina:

“intento aportar uns bocins del meu temps i del meu coneixement per procurar que algunes persones puguin tenir unes condicions de vida una mica més dignes. Amb ‘quatre’ consells ben explicats pots ajudar a reduir la factura elèctrica i la del gas, i això és genial. De passada es redueix el malbaratament energètic i la contaminació ambiental.”

info2