20160609-familiaMonoparental

Aquesta entrada està relacionada amb una experiència que hem viscut, juntament amb l’Amaia i la Ioanna, en el Punt d’Informació realitzat al CAS de Sants aquest mes d’Abril. Se’ns ha plantejat un dubte que pensem que és interessant compartir amb tots vosaltres.

L’origen de tot plegat es remunta al taller informatiu que realitzem al mateix centre el mes anterior. Arrel de la informació que aportem sobre la tarifa social en aquella sessió introductòria, la Clara, una senyora de mitjana edat, decideix trucar a la seva comercialitzadora per tal de tramitar el bo social. Ella forma part d’una família monoparental, i per tant, pel que li havíem explicat al taller tenia dret a disposar del bo social. La seva sorpresa arriba quan truca a Endesa i la informen que en cap cas les famílies monoparentals poden gaudir del bo social.

Nosaltres també ens quedem sorpresos quan en el Punt d’Informació la Clara ens explica la resposta taxativa que ha rebut. En aquell moment se’ns generen dubtes si la informació que havíem donat en el taller previ era errònia o era la comercialitzadora qui estava informant malament. En el mateix instant fem una cerca ràpida a la web per intentar solucionar el dubte. Val a dir que apareixen informacions contradictòries però certament la web d’Endesa no contempla la família monoparental com un dels requisits per optar a la tarifa social. Davant el poc temps del que disposem, ens comprometem amb la Clara a indagar en l’assumpte i donar-li una resposta el més aviat possible. familias-monoparentales
La resposta és la següent: A Catalunya (en cada Comunitat Autònoma els requisits són diferents), les famílies monoparentals amb categoria especial* s’equiparen a les famílies nombroses i podran demanar el bo social de l’electricitat sempre i quan tinguin el carnet que ho acrediti.

Veient la resposta ens adonem que les comercialitzadores, en aquest cas Endesa, donen informació errònia o almenys incomplerta. Desconec la causa, però el cert és que Endesa no informa ni telefònicament ni en la seva web sobre el dret del que disposen per llei “algunes” famílies monoparentals a Catalunya així que per fer-hi front hem decidit compartir aquesta història amb vosaltres.

El desenllaç de la història no és tot lo bonic que haguéssim volgut, però és la crua realitat. Finalment la Clara no podrà disposar del bo social ja que únicament té una filla a càrrec seu i per tant només disposa del carnet de règim general.

* Cal puntualitzar que, a Catalunya, existeixen dues categories de famílies monoparentals:

  • Categoria especial: les famílies de dos o més fills/filles i les famílies de les quals o bé la persona progenitora o bé un fill/filla sigui persona discapacitada o estigui incapacitada per treballar.
  • Categoria general: les famílies que no es trobin en les situacions descrites a l’apartat anterior.