grafico exclusion social

Aportacions innovadores

El projecte Fuel Poverty Group aporta rellevants innovacions en el camp de la metodologia de la intervenció per diversos motius: per un costat integra un equip multidisciplinar tant de tècnics com voluntaris format per persones que venen de les ciències ambientals, l’enginyeria, les ciències socials, el treball social i el voluntariat. Aquesta és una de les riqueses del projecte.

A més, aquest és un projecte de voluntariat que escapa a les dinàmiques tradicionals de voluntariat. Tant el perfil de les persones com les seves tasques van més enllà del voluntariat tradicional. De fet, des de l’equip tècnic diem que són activistes, ja que el Fuel Poverty Group té una càrrega de denúncia important. Entendre la pobresa energètica no pot fer-se de forma deslligada del fenomen de la pobresa i l’exclusió social i, per tant, no es poden obviar els aspectes estructurals i polítics que estan a l’arrel de la pobresa.

168 còpia

Molt relacionat amb aquest darrer punt i sent l’aspecte innovador que volem destacar, el Fuel Poverty Group també aporta una visió innovadora que va més enllà de la tasca assistencial tradicional amb la que es relacionen les entitats d’acció social. Per explicar aquesta tercera innovació cal que expliquem les 3 vessants amb les que podem identificar l’exclusió social i cal que ho lliguem amb les diverses tasques que es duen a terme en el projecte.

L’exclusió social pot i ha de ser entesa des d’una triple visió, les tres visions no són excloents, sinó complementaries i interrelacionades processualment:

  1. L’exclusió social com a situació: l’exclusió pot ser un estat de mancança real que pateixen les persones. Dificultats per accedir a l’alimentació, per pagar l’escolarització, situacions de sense llar o, centrat en el nostre cas, pobresa energètica. Les persones que estan en situació d’exclusió pateixen una situació d’emergència que requereix ajudes urgents per pal·liar unes situacions insostenibles i impossibles de revertir de manera autònoma.

 

  1. L’exclusió social com a risc: l’exclusió social també pot ser entesa com un risc, una vulnerabilitat. Malgrat no patir privacions severes que permetin accedir a les persones als circuïts assistencials, aquestes poden viure en una situació de fragilitat caracteritzada per una manca de recursos (formatius, econòmics, relacionals,…) que permetin superar una situació de ruptura vital (atur, divorci, malaltia,…) sense caure en una situació d’exclusió. En aquests casos una ruptura pot desencadenar un seguit d’esdeveniments vitals que desencadenin en exclusió.

 

  1. L’exclusió com a procés: la tercera vesant rau en entendre l’exclusió com un efecte de diversos processos estructurals de caire econòmic, polític i social. El patriarcat, les desigualtats de classe, la manca d’igualtats d’oportunitats, els oligopolis, major importància de la propietat que els drets bàsics,… aquests són processos estructurals que generen situacions d’exclusió social i fragilitzen algunes trajectòries vitals.

Aquestes són les 3 vessants amb les que podem identificar l’exclusió social. La majoria de projectes d’intervenció social es centren en una de les dues primeres vessants i, sobretot, en la primera. Els projectes d’assistència social se centren en la primera vessant. La incidència política la duen a terme moviments socials i polítics. Poques són les iniciatives que combinen les tres vessants com fa el Fuel Poverty Group, sobretot ho trobem en pràctiques més innovadores com la PAH.

El Fuel Poverty Group se centra en les dues darreres vessants, tot i que també treballa en la primera. Però com podem combinar les tres vessants en un projecte? Quines són les activitats del projecte?

  • Punts d’Informació i atenció a domicilis, l’exclusió social com a situació: Els punts d’informació i l’atenció a domicilis són actuacions personalitzades que estudien els casos concrets. Els activistes duen a terme els tràmits i les actuacions en els domicilis que permetin un estalvi significatiu en les factures. Baixar potències, modificar contractes, treure extres no necessaris, tramitar el bo social o fer algunes petites adaptacions en l’equipament de la llar són les actuacions que es duen a terme i permeten rebaixa el cost de les factures de forma immediata. Les actuacions de caire més assistencial en matèria de pobresa energètica són les ajudes al pagament de factures que duen a terme els serveis socials, però en aquest grup també hi podríem trobar aquestes activitats del Fuel Poverty Group, tot i que estan a cavall amb les del següent grup.
  • Tallers d’eficiència i factures, l’exclusió social com a risc: els activistes de l projecte duen a terme unes sessions de formació grupal que doten a les persones assistents de les eines necessàries per poder dur a terme un consum d’energia més eficient i per entendre la factura, les diverses tarifes i alguns dels drets bàsics com a consumidors. Això augmenta la seva resiliència en matèria energètica si es dóna el cas de patir una situació de mancança temporal en la seva biografia. Això permet als consumidors que acudeixen a aquesta tallers, poder consumir de manera més conscient i informada. Cal recordar que una de les armes principals dels oligopolis és la nostra ignorància com a consumidors.
  • Sensibilització ciutadana, l’exclusió social com a procés: una de les tasques que s’ha proposat Fuel Poverty Group i que estem duent a terme és la de ser, també, un moviment de denúncia i sensibilització social. Si volem lluitar de forma efectiva contra la pobresa energètica no podem descuidar la configuració econòmica i de poder existent en el mercat elèctric i la seva regulació. Tant aquesta pàgina web com els diversos actes en els que participem com a projecte busca crear una consciència ciutadana que permeti denunciar els abusos de les grans elèctriques i formar a la ciutadania per poder actuar com a consumidors informats, ja que les decisions de consum són un acte polític de primer ordre.

imatges (2)

Aquesta és una de les aportacions que fa el Fuel Poverty Group que permet parlar d’aquest projecte com una pràctica integral i innovadora, ja que actua sobre la pobresa energètica des de totes les seves possibles vessants. Queda clar, però, que la lluita contra la pobresa energètica no pot ser una illa, sinó que ha de formar part de l’arxipèlag comú de la lluita contra la pobresa i les seves manifestacions, des de les conseqüències més concretes a les causes més estructurals.