efergy1
Durant els mesos de setembre i octubre durem a terme una estudi per calcular l’impacte real que tenen les accions que prenem des del Fuel Poverty Group en els consums i factures dels subministraments energètics.

 

Una necessitat del projecte era dotar-se de coneixements i eines que poguessin justificar i fonamentar el discurs i les accions que duem a terme. Tenim la certesa de que les accions que s’impulsen des del Fuel Poverty Group contribueixen a reduir els consums i, per tant, el cost de les factures energètiques. Però en quina magnitud? Quant podem rebaixar la factura i els consums en diferents tipus de llar? Com impacten en la reducció les diferents mesures que impulsem?

Per respondre aquestes preguntes en iniciat aquest projecte que consisteix en la monitorització dels consums durant un mes en 10 llars seleccionades d’una mostra de persones vulnerables i que responen a diverses variables per obtenir diversitat de casos. Finalment obtindrem una mena de SROI que ens permetrà saber quant podem fer estalviar a les persones particulars, però també a les administracions que han de sufragar aquestes despeses via ajudes d’urgència social.

Les variables usades per seleccionar les llars són: llars amb fills i sense fills, llars de més de 80m quadrats i llars més petites de 80, llars amb gas i llars tot elèctric, llars amb gent a l’atur o inactius. Com diem , la mostra està formada íntegrament per persones vulnerables, ja que són el públic objectiu d’aquest projecte.Aniol

Com fem el mesurament?

Un tècnic d’Ecoserveis va a la llar i, després de passar un qüestionari a les persones sobre usos, electrodomèstics i hàbits, s’instal•len un seguit d’aparells que mesuren a intervals de temps molt breus els consum real de les llars. Són tant sensibles que permeten observar les variacions que es produeixen en obrir la nevera o encendre un llum. Aquests aparells estaran un mes monitoritzant els consums energètics de la llar.

 

Com rebaixem els usos energètics?

Un cop instal•lats els aparells de mesura es deixen una setmana seguida analitzant els hàbits de consum de la llar, per tal de veure com consumeixen i tenir dades dels seus consums habituals. Un cop obtingudes aquestes dades, tornem a la llar i realitzem una anàlisi dels consums amb les persones que hi viuen. Els comentem què hem vist i tot allò que poden millorar a nivells d’hàbits: horaris on consumir més, obrir menys la nevera, llums oberts, temperatures dels termos,…

Després els donem els consells genèrics que donem sempre en els tallers i analitzem les seves factures per veure si es poden modificar tarifes, acollir-se al bo social o alguna altra actuació de l’estil.

Finalment passem a realitzar les actuacions “low cost”. No es poden realitzar grans obres a les llars, tant per una qüestió econòmica com per una qüestió de temps i molèsties. Per tant hem escollit un seguit de mesures de baix cost i baixa intervenció que es poden implementar de forma fàcil i econòmica. Canviem les bombetes per d’altres de baix consum, posem oxigenadors a les aixetes, aïllament amb escuma a les finestres i persianes. Tot això es queda a les llars sense cap cost per les persones que en gaudiran.EF010-efergy-e2-how-it-works

Durant tres setmanes continuem la monitorització amb les mesures d’estalvi implementades i veiem com es rebaixen els consums. També comparem els consums amb el mateix període de l’any anterior per poder tenir mesures comparatives en el mateix període de l’any.

Quan acabem l’informe us podrem donar les dades concretes de la nostra acció i detallar més el procés en un document més extens.