Comunitats autofinançades

Aquest mes de setembre, Ecoserveis ofereix un curs centrat en les comunitats autofinançades com a estratègia comunitària per fer front a la pobresa energètica. Arrel de l’experiència amb aquestes comunitats, s’ha elaborat una guia dirigida a entitats i tècnics socials.

Les comunitats autofinançades són grups de ciutadans que s’agrupen per deixar-se diners els uns als altres. Les fórmules d’estalvi popular -molt arrelades a països empobrits de l’Àsia, l’Àfrica o l’Amèrica llatina- han permès constituir, en pocs anys, 300.000 grups d’estalvi arreu del món, que solucionen les necessitats financeres de més de vint milions de persones.

A Catalunya hi ha una cinquantena de grups, majoritàriament integrats per persones nouvingudes de l’Amèrica llatina i l’Àfrica. Molts dels usuaris pateixen situacions d’exclusió residencial i/o precarietat energètica, cosa que fa que habitualment els seus membres recorrin als grups per a pagar factures de subministraments bàsics.

El propòsit del projecte ha estat transformar la destinació del crèdit que les persones demanen als grups per a que invertissin en la millora de l’eficiència energètica de la seva llar, amb la finalitat que aquesta acció els fes reduir el cost de les seves factures i, per tant, de la seva dependència econòmica amb el grup o amb les ajudes de l’administració o d’entitats socials.

Durada del curs

Dues sessions de dues hores.

Dates del curs *

Primeres sessions, 14 o 15 de setembre, de 18 a 20 h.
Segones sessions, 21 o 22 de setembre, de 18 a 20 h.

* Cal confirmar l’assistència a dues de les quatre sessions (una per setmana)

Per a més informació i inscripció, cliqueu aquí