Fuel Poverty Group

/Fuel Poverty Group

Acerca de Fuel Poverty Group

Andreu Camprubí, Coordinador del Fuel Poverty Group: Xarxa per l'eradicació de la pobresa energètica en col·lectius en situació de vulnerabilitat social

Resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida

Recentment, l'Institut Nacional d'Estadística ha publicat els resultats de l'enquesta de condicions de vida relativa a 2014. Tot seguit recollim aquelles dades més relacionades amb la pobresa energètica. Tristament, però, no podem oferir dades relatives a les problemàtiques concretes dels habitatges, ja que l'INE no ens dóna aquestes problemàtiques detallades de la mateixa manera que ho feia abans. En aquesta edició no podem saber quantes llars pateixen humitats, goteres o corrents d'aire, ja que no podem accedir a aquestes dades. Imaginem que aquesta concreció ha quedat incorporada a la categoria "contaminación y otros problemas ambientales", [...]

Un modelo de intervención integral contra la pobreza energética

Per fer front a un problema complex com la pobresa energètica cal abordar-la des de diferents àmbits, ja que les seves causes no són unívoques. De la mateixa manera que la conceptualització de la problemàtica pot ser vista des de diferents punts de vista, correctes tots ells. L'unió analítica d'aquests factors porta a la proposta d'un model d'intervenció integral contra la pobresa energètica. Tot seguit presento un exemple o proposta de com caldria abordar la problemàtica tenint en compte les diverses causes que la generen i les diferents manifestacions o maneres d'enfocar la problemàtica. Així, [...]

La eficiéncia energética és burguesa

Sota aquest títol provocador només s’hi amaga una voluntat de reflexió. En els organismes internacionals hi ha un marcat consens de que la millor mesura contra la pobresa energètica a llarg termini són les mesures d’eficiència energètica. No els falta raó, però i mentrestant? A vegades les polítiques públiques pateixen un cert biaix fruit de la procedència social i professional de qui les formula. En aquest sentit, parlar de copagament en la sanitat o en certs serveis, de reducció de la despesa domèstica, d’apretar-se el cinturó en general, denota la posició de classe des d’on [...]

¿Quieres hacer voluntariado contra la pobreza energética?

A l'abril, el Fuel Poverty Group organitza un nou curs per formar voluntaris/àries. L'objectiu és oferir eines per portar a terme les intervencions que el projecte realitza en llars vulnerables. El Fuel Poverty Group (www.energiajusta.org) és un projecte per combatre la pobresa energètica que afecta les persones que es troben en situació de major vulnerabilitat social, i les conseqüències en la seva salut, en la seva economia i en el seu rendiment físic i cognitiu. Els propers 13, 14 i 15 d'abril, els responsables del Fuel Poverty Group, que impulsem conjuntament amb l'Associació Ecoserveis, impartiran [...]

Las declaraciones del Ministro Soria. ¿Qué nos dice en realidad?

La pobresa energètica guarda estreta relació amb la pobresa i l’exclusió social, però si la reduïm a això, ens perdem 2/3 de la problemàtica i de les possibles solucions. Quines implicacions tenen les declaracions del Ministre? El Ministre Soria va fer aquestes declaracions "La pobreza energética no es distinta de la pobreza general y lo que hay que hacer es crear empleo" que les podem veure en aquesta notícia. No són declaracions errònies però sí que són incomplertes. En diversos articles d’aquest blog, com aquest i aquest, hem posat de relleu que les causes principals [...]

Las réplicas del FPG se multiplican!

El Fuel Poverty Group es va estenent pel territori! El nostre projecte està dissenyat perquè pugui ser replicat en el territori de la mà d'una entitat local. Això ho fem així perquè creiem que tindrà molt més valor en tant que més arrelat estigui a l'entorn on es desenvolupa. La nostra aposta és de donar suport a totes aquelles entitats locals que vulguin impulsar un projecte contra la pobresa energètica. Si ja hi ha una cosa en marxa que funciona, per què fer-ne de noves i malbaratar recursos? A més de les rèpliques que ja [...]

Fundació ABD Acció, Benestar i Desenvolupament

https://fundacion.abd-ong.org

És una organització d’iniciativa social sense ànim de lucre que treballa per al desenvolupament de projectes i accions orientades a promoure i millorar la qualitat de vida i el benestar de la ciutadania i, especialment, d’aquells col·lectius que es troben en situació de vulnerabilitat o en risc d’exclusió social.

ABD Asociación Bienestar y Desarrollo

https://abd-ong.org

És una organització d’iniciativa social sense ànim de lucre que treballa per al desenvolupament de projectes i accions orientades a promoure i millorar la qualitat de vida i el benestar de la ciutadania i, especialment, d’aquells col·lectius que es troben en situació de vulnerabilitat o en risc d’exclusió social.

ECOSERVEIS

https://ecoserveis.net

Ecoserveis és una associació sense ànim de lucre que treballa les relacions entre energia i societat per promoure un model energètic just i sostenible. L’entitat lluita per reduir la pobresa energètica a través de: la promoció dels drets i responsabilitats dels usuaris d’energia; la millora de la cultura energètica de la societat a través de l’educació i sensibilització sobre l’ús eficient de l’energia, i la incidència política.