La il·legalitat de la pobresa energètica

La afirmació del títol pot sorprendre, ja que, és cert, que no hi ha cap eina política específica que protegeixi a la població de la pobresa energètica. Però, no obstant això, en un pla més general, si ens fixem en la Constitució espanyola, ens trobem tres d’articles que, encara no ser explícits en aquest àmbit (de la pobresa energètica), sí que haurien de protegir a la ciutadania davant d’aquest abús per part de les companyies privades. El primer article al que faré referència és el 128. En el primer punt de l'article (128.1) és explícit [...]