La clau per a un nou model: l’habitatge

El nostre company Joan Ramon ha escrit un article al seu blog i us l'enllacem aquí: El sector de l’edificació tradicionalment orientat a l’obra nova d’habitatges, va caure en el model de desenvolupament i especulació, construïnt durant la bombolla immobiliària 1/3 del total del parc d’habitatges existents a tot l’estat (25.000.000). Això va provocar una disfunció allunyant-se de la bàsica com a dret social fonamental, i creant una bossa d’habitatges buits, promocions en mans de fons bultor, i altres iniciades i no terminades. Aquesta disfunció del sector coincideix amb un canvi global, una crisi de [...]