Fuel Poverty Group | Tel. 93 289 05 30|info@energiajusta.org |

Setmana pobresa energètica 2018

Setmana pobresa energètica 2018
Setmana pobresa energètica 20182018-07-20T09:47:59+00:00

Setmana pobresa energètica

del 17 a 22 de febrer

SUMA’T!

L’accés a l’energia

A Catalunya hi ha una llei per no patir pobresa energètica.

La llei 24/2015 recull, entre altres garanties, un principi de precaució, segons el qual les empreses subministradores no poden efectuar el tall del servei a cap persona sense contacte previ amb els serveis socials perquè determinin si es troba o no en situació de vulnerabilitat.

Que no et tallin el subministrament!

Entenem la factura?

La resposta és contundent, no!

El 80,5% de les llars desconeix la diferència entre el subministrament d’electricitat en el mercat liberalitzat i en el mercat regulat (PVPC).
El 41% de les llars tampoc sap quin tipus de tarifa elèctrica disposa i, fins a un 24% ignora quina és la potència contractada.

Per prevenir la pobresa energètica, cal saber què pagues i per què.

Menjar o escalfar-se

La pobresa energètica afecta negativament en el benestar

La influència de la pobresa energètica en la salut és innegable,
és causa de més mortalitat, provoca i agreuja malalties respiratòries i cardiovasculars. A més, pot tenir conseqüències negatives per a la salut mental.

L’energia és tan bàsica com el menjar però no és un dret reconegut!

Fundació ABD Acció, Benestar i Desenvolupament

http://fundacion.abd-ong.org

És una organització d’iniciativa social sense ànim de lucre que treballa per al desenvolupament de projectes i accions orientades a promoure i millorar la qualitat de vida i el benestar de la ciutadania i, especialment, d’aquells col·lectius que es troben en situació de vulnerabilitat o en risc d’exclusió social.

ABD Asociación Bienestar y Desarrollo

http://abd-ong.org

És una organització d’iniciativa social sense ànim de lucre que treballa per al desenvolupament de projectes i accions orientades a promoure i millorar la qualitat de vida i el benestar de la ciutadania i, especialment, d’aquells col·lectius que es troben en situació de vulnerabilitat o en risc d’exclusió social.
És una associació que realitza projectes educatius, divulgatius, informatius i d’investigació sobre cultura energètica des de l’any 1992. El nostre àmbit prioritari d’estudi són aquells temes vinculats a la interacció entre l’energia i la societat. La finalitat de la nostra acció és oferir a la població tota aquella informació necessària pel bon ús de l’energia, el foment de l’estalvi energètic i l’ús de les renovables, conscienciant, alhora, sobre els beneficis que reporta en el medi ambient.