Política de Privacitat

ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT (ABD), com a titular del lloc web que Vostè visita, exposa en aquest apartat la Política de Privacitat en l'ús, i sobre la informació de caràcter personal que l'usuari pot facilitar quan visiti o navegui per la pàgina web de la nostra titularitat.

En el tractament de dades de caràcter personal, ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT (ABD) garanteix el compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el seu Reglament, així com la LSSICE 34/2002, del 11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. P er el que informa a tots els usuaris, que les dades remeses o subministrades seran incorporades a un fitxer automatitzat degudament inscrit a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el qual el responsable d'aquest fitxer és: ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT (ABD) .

ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT (ABD) es reserva el dret de modificar la present Política de Protecció de Dades en qualsevol moment, per tal d'adaptar-la a novetats legislatives o canvis en les seves activitats, sent vigent la que en cada moment es trobi publicada a la nostra web.

QUALITAT I FINALITAT

En fer "clic" al botó "Enviar" (l'equivalent) incorporat en els nostres formularis, l'usuari declara que la informació i les dades que en ells ha facilitat són exactes i veraces. Perquè la informació facilitada estigui sempre actualitzada i no contingui errors, l'Usuari ha de comunicar, al més aviat possible, les modificacions de les seves dades de caràcter personal que es vagin produint, així com les rectificacions de dades errònies en cas que detecti algun. L'Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació. En funció del formulari i / o correu electrònic al qual accedeixis, les facis arribar, la informació que ens facilitis s'utilitzarà per a les finalitats descrites a continuació, pel que acceptes expressament i de forma lliure i inequívoca el seu tractament amb acord a les següents finalitats:

1. Les que particularment s'indiquin en cadascuna de les pàgines on aparegui el formulari de registre electrònic.

2. Amb caràcter general, per atendre les seves sol·licituds, encàrrecs o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que posem a disposició dels nostres usuaris.

3. Per informar-te sobre les seves consultes, peticions, activitats, novetats i / o serveis; a través del correu electrònic, fax, què tal, Skipe, telèfon proporcionat, comunitats socials (xarxes Socials), i d'igual forma per enviar-li comunicacions comercials o publicitàries a través de qualssevol altre mitjà electrònic o físic, que possibiliti realitzar aquestes comunicacions. aquestes comunicacions, sempre seran relacionades amb els nostres serveis, i novetats, així com serveis que puguem considerar del seu interès i que puguin oferir partners amb els que mantinguem acords col·laboració. En aquest cas, garantim que aquests tercers mai tindran accés a les seves dades personals. Sent en tot cas aquestes comunicacions realitzades per part de ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT (ABD).

4. Elaborar perfils de mercat amb finalitats publicitàries o estadístics.

Aquesta mateixa informació es pot oferir-se-o remetre-se en fer-se seguidor dels perfils de ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT (ABD) en les xarxes socials que enllacen aquest Lloc Web, pel que al fer-se seguidor consent expressament el tractament de les seves dades personals dins de l'entorn d'aquestes xarxes socials, en compliment de les presents, així com de les condicions particulars i polítiques de privacitat de les mateixes. Si volen deixar de rebre aquesta informació o que aquestes dades siguin cancel·lats, poden donar-se de baixa com a seguidors dels nostres perfils en aquestes xarxes. A més, els seguidors en xarxes socials poden exercir els drets que la Llei els confereix, tan, ja que aquestes plataformes pertanyen a tercers, les respostes als exercicis de drets per part de l'ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT (ABD) quedaran limitades per les funcionalitats que permeti la xarxa social de què es tracti, per la qual cosa recomanem que abans de seguir els nostres perfils en xarxes socials revisi les condicions d'ús i polítiques de privacitat de les mateixes.

BAIXA A SUBSCRIPCIÓ A NEWSLETTER I ENVIAMENT DE COMUNICACIONS COMERCIALS

En compliment de la LSSI-CE 34/2002, de 11 de juliol, de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que podrà en qualsevol moment revocar el consentiment prestat per a ell va enviar de comunicacions, o per causar baixa en els nostres serveis de subscripció, tan sols enviant un correu electrònic indicant la seva sol·licitud a: [email protected] indicant: BAIXA SUBSCRIPCIÓ.

DADES DE TERCERS En el cas que ens faciliti dades de caràcter personal de terceres persones, en compliment del que disposa l'article 5.4. LOPD, declara haver informat a aquestes persones amb caràcter previ , del contingut de les dades facilitades, de la procedència dels mateixos, de l'existència i finalitat del fitxer on es contenen les seves dades, dels destinataris d'aquesta informació, de la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, així com de les dades identificatives de ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT (ABD) En aquest sentit, és de la seva exclusiva responsabilitat informar d'aquesta circumstància als tercers les dades ens cedirà, no assumint ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT (ABD) cap responsabilitat per l'incompliment d'aquest precepte per part de l'usuari.

EXERCICI DE DRETS

El titular de les dades podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT (ABD): DIRECCIÓ . Aquesta sol·licitud ha de contenir les dades: nom i cognoms, domicili a efecte de notificacions, fotocòpia del DNI I o Passaport.

MESURES DE SEGURETAT

ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT (ABD) ha adoptat totes les mesures tècniques i d'organització necessària per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i / o accés per part de tercers no autoritzats. No obstant l'anterior, l'usuari reconeix i accepta que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.