Instruccions per demanar el bo social

 

Documents que necessitaràs per demanar el bo social:

Sol·licitud del bo social per llars amb tots els membres a l’atur
Sol·licitud del bo social per pensionistes amb pensions mínimes
Sol·licitud del bo social per famílies nombroses o monoparentals
Declaració de veracitat i autorització a la revisió de dades (per llars amb tots els membres a l’atur)
Demanda de certificat de cobrar pensions mínimes (per pensionistes amb pensions mínimes)
Declaració responsable (per famílies nombroses/monparentals i pensionistes amb pensions mínimes