grafic enquesta 2

L’augment del cost de l’energia és la principal preocupació

Ahir ens vam fer ressò a les nostres xarxes socials d’una noticia que resumia a grans trets els principals resultats d’una enquesta a nivell europeu relativa a aspectes actitudinals de les persones vers les seves llars.

L’enquesta està feta sobre una àmplia mostra de 17.000 persones de 9 països europeus diferents. Tot i que l’estudi està encarregat per Kingfisher, una empresa que ven material de bricolatge, ens aporta informació molt rellevant sobre la pobresa energètica. L’estudi pregunta sobre aspectes relacionats amb hàbits de bricolatge de la ciutadania europea i, per tant, obviarem els resultats referents a aquests aspectes i ens centrarem en aquells relatius a la pobresa energètica.

El fet que sigui una empresa de bricolatge qui planteja l’enquesta també pot haver marcat els resultats relatius a les accions d’eficiència energètica que emprenen les llars. Com veure, es considera que la millor acció a emprendre és canviar les bombetes de les cases. Segurament, el fet de que es vulgui animar a la gent a fer bricolatge ja fet que actuacions més complexes, però més efectives, no es contemplin en les accions de resposta.

L’informe és en anglès i aquí ens farem ressò dels principals resultats relacionats amb el nostre interès: la pobresa energètica. Al primer paràgraf disposeu de l’enllaç a l’informe per si voleu consultar-lo sencer.

Els resultats, com afirmen els autors de l’estudi, estan influenciats per la crisi econòmica i l’evolució dels preus de l’energia. La preocupació per aspectes relacionats amb l’energia ha crescut respecte l’anterior onada de l’enquesta i, els autors, ho relacionen directament amb la crisi econòmica. Consumir energia amb garanties és, doncs, una de les principals preocupacions de la ciutadania europea.

Principals resultats relacionats amb la pobresa energètica:

– Les llars europees prioritzen les millores a la llar relacionades amb l’eficiència energètica. Més que disposar de més espai o adaptacions per poder treballar des de casa.

gràfic enquesta1

– La principal preocupació de la ciutadania europea, amb 25 punts de distància respecte la següent preocupació, és poder pagar les factures dels subministraments energètics a causa de la pujada del seu cost. Més que no pas pagar la hipoteca o el lloguer.

grafic enquesta 2

 

– L’interès per realitzar actuacions de millora de l’eficiència energètica a les llars ha crescut 8 vegades respecte l’anterior onada, passant del 4% al 31% dels enquestats.

 

– La crisi econòmica també ha afectat a la capacitat de les llars per dur a terme millores en les edificacions. El 77% afirma que ha reduït les intervencions de millora per culpa de la crisi econòmica.

– Canviar les bombetes i posar-ne de baix consum és la principal acció d’eficiència energètica que emprendrien les llars. Consideren que és la millor opció que es pot emprendre

grafic enquest 3

– Un 30% dels enquestats espanyols afirmen que en els propers 5 anys duran a terme accions de millora de l’eficiència energètica a la llar.

– L’estat espanyol és el 2n país dels enquestats, després de Rússia, que mostra major preocupació per la pujada dels preus de l’energia

grafic enquesta 4

És reforça, doncs, el missatge de que la pobresa energètica està relacionada amb el context de crisi, però també amb els preus de l’energia i la manca d’actuacions estratègiques dels governs.