Energia

/Energia

¿Qué se puede hacer ante la escalada de la pobreza energética?

L'informe presentat per l'Associación de Ciencias Ambientales (ACA), també recollia una sèrie de recomanacions per frenar i combatre de manera decidida i eficient un problema cada vegada més greu. En aquesta lluita s’hi ha de veure involucrada la societat en el seu conjunt, a més de l’administració pública i les grans empreses energètiques. Aquestes son les principals solucions i propostes: Realitzar més estudis i recollir estadístiques per mesurar i controlar l'evolució de la pobresa energètica. Potenciar la rehabilitació d'edificis per aconseguir una major eficiència energètica, l'única solució viable i sostenible a llarg termini. Definir una estratègia nacional per abordar [...]

La realidad de la pobreza energética

El 9% de les llars espanyoles pateixen pobresa energètica i un 16,6% destina una quantitat desproporcionada de la seva renda a pagar les factures de gas o electricitat La pujada dels rebuts de la llum, la reducció d'ingressos i la baixa eficiència energètica de molts edificis són les claus del problema Més de 4 milions d'espanyols -un 9% de les llars- pateixen pobresa energètica, una xifra que s'ha doblat de forma preocupant en tan sols dos anys i que continua creixent. Aquesta és només una de les realitats que ha posat al descobert l'informe de l'Associación de Ciencias Ambientales [...]

Fundació ABD Acció, Benestar i Desenvolupament

https://fundacion.abd-ong.org

És una organització d’iniciativa social sense ànim de lucre que treballa per al desenvolupament de projectes i accions orientades a promoure i millorar la qualitat de vida i el benestar de la ciutadania i, especialment, d’aquells col·lectius que es troben en situació de vulnerabilitat o en risc d’exclusió social.

ABD Asociación Bienestar y Desarrollo

https://abd-ong.org

És una organització d’iniciativa social sense ànim de lucre que treballa per al desenvolupament de projectes i accions orientades a promoure i millorar la qualitat de vida i el benestar de la ciutadania i, especialment, d’aquells col·lectius que es troben en situació de vulnerabilitat o en risc d’exclusió social.

ECOSERVEIS

https://ecoserveis.net

Ecoserveis és una associació sense ànim de lucre que treballa les relacions entre energia i societat per promoure un model energètic just i sostenible. L’entitat lluita per reduir la pobresa energètica a través de: la promoció dels drets i responsabilitats dels usuaris d’energia; la millora de la cultura energètica de la societat a través de l’educació i sensibilització sobre l’ús eficient de l’energia, i la incidència política.