20160609-dimensionPobreza

L'informe Presentat per l'Associació de Ciències Ambientals (ACA), també recollia una sèrie de recomanacions per frenar i combatre de manera decidida i eficient un problema cada vegada més greu. En aquesta lluita s’hi ha de veure involucrada la societat en el seu conjunt, a més de l’administració pública i les grans empreses energètiques. Aquestes son les principals solucions i propostes:

  • Realitzar més estudis i recollir estadístiques per mesurar i controlar l’evolució de la pobresa energètica.
  • Potenciar la rehabilitació d’edificis per aconseguir una major eficiència energètica, l’única solució viable i sostenible a llarg termini.
  • Definir una estratègia nacional per abordar la situació i implicar-hi a totes les administracions i a les companyies elèctriques, a més de donar veu als ciutadans.
  • No tractar la pobresa energètica com un fenomen aïllat sinó posar-lo en relació amb les taxes de mortalitat, la taxa d’atur, l’accés a la sanitat, els hàbits d’alimentació, etc.
  • Revisar el sistema d’establiment del preus de l’electricitat .

El bo social: una mesura que s’ha de repensar

Actualment a Espanya l’única mesura existent que redueix de forma directa el preu final de la llum és el bo social, que va entrar en vigor el 2009 per protegir les famílies més vulnerables. El bo social es basa en la congelació de la tarifa que estava vigent el juliol del 2009, la qual cosa suposa avui per als seus beneficiaris un estalvi aproximat del 25% respecte la resta de consumidors.

No obstant això, el bo social només s’aplica a les factures de la llum i en l’informe de l’ACA es recomana que també s’apliqui sobre el preu del gas natural i el gas butà, ja que són fonts d’energia utilitzades en moltes llars. A més, cal tenir en compte que l’energia es grava amb un IVA del 21%, un impost excessiu tenint en compte que es tracta d’una necessitat bàsica i imprescindible.

Davant la gravetat de la situació moltes entitats i organitzacions estan buscant solucions i impulsant iniciatives de sensibilització. A més del projecte de voluntariat d’ABD i Ecoserveis , un altre exemple útil i interessant és el de la Calculadora de Pobresa Energètica creada pel col·lectiu Energia Fosca, una eina que permet al ciutadà saber d’una manera molt senzilla si està o no en una situació de risc de pobresa energètica.