infopassos4-632x1000

Compartim aquesta infografia feta pels companys d’Ecoserveis i que ens indiquen de forma gràfica quins són els passos a seguir si ens arriba un avís de tall de subministrament de gas, aigua o electricitat.

Agafem l’explicació del seu post:

1.- Comprova si tens dret a rebre una ajuda per pagar la factura

El codi de consum per evitar que els consumidors més vulnerables pateixin talls de subministraments bàsics detalla que la persona que sol·liciti l’ajuda ha de ser el titular del contracte de subministrament, ha de tenir contractada una modalitat de bo social per l’electricitat o TUR pel gas, no ha de tenir possibilitat de reduir el seu consum i ha de tenir un ingressos inferiors a 11.951,59 € anuals (incrementant un 30% els ingressos per cada membre de la unitat familiar a partir del tercer, un 10% per cada membre de la unitat familiar en situació de dependència moderada, un 20% per cada membre de la unitat familiar en situació de dependència severa, un 30% per cada membre de la unitat en situació de gran dependència o un 10% per cada membre de la unitat de seixanta-cinc anys o més).

2.- Fes una còpia de la factura impagada

En rebre l’avís d’interrupció del subministrament d’aigua, electricitat o gas, hauràs de fer una còpia de la factura d’aigua, llum o gas impagada.

3.- Porta-la immediatament a Serveis Socials

Tens 15 dies hàbils des de la recepció de l’avís per adreçar-te a Serveis Socials Bàsics i presentar una sol·licitud registrada d’Informe sobre la teva situació personal de vulnerabilitat econòmica. Serveis socials emetrà l’informe en el termini màxim de 15 dies i tindrà una validesa de 6 mesos. Per si Serveis Socials no ha fet l’informe abans que l’empresa procedeixi al tall de subministrament, fes una còpia de la sol·licitud registrada. Fins als 2 mesos següents a l’avís, la subministradora admet la sol·licitud a falta de l’informe.

4.- Un cop hagis passat per Serveis Socials, adreça’t a l’empresa subministradora

Ja sigui amb l’informe o amb la còpia de la sol·licitud del mateix, dirigeix-te a l’empresa subministradora d’electricitat o gas en el termini màxim de 15 dies des de la recepció de l’avís. D’aquesta manera evitaràs el tall i ajornaràs el pagament. L’informe té efectes vinculants sobre la interrupció dels talls de subministrament.

Es poden donar 2 situacions:

– Serveis socials valora positivament l’informe. En aquest cas, el Fons de Subministraments bàsics es farà càrrec de tota o almenys part del deute. Si tot i així s’efectués el tall de subministrament, tens dret a presentar una denúncia davant de l’organisme de consum, és a dir, l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) del municipi, en cas de no existir, t’hauràs de dirigir a l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (OCIC) o a l’Agència Catalana del Consum en darrera instància.

– Serveis Socials desestima la demanda. Tens dret a presentar una reclamació a l’OMIC, OCIC o a l’Agència Catalana del Consum.

Davant d’això, incitem a les entitats social i els serveis socials dels municipis a promoure campanyes perquè la ciutadania estigui assabentada d’on pot recórrer i quines condicions ha de complir per tenir dret a una ajuda. Tot i això, el pagament de factures no cessarà i hi ha persones que viuran en una situació de vulnerabilitat permanent. Amb tot, des d’Ecoserveis apostem per l’empoderament de la població més vulnerable. A través de projectes com el Fuel Poverty Group, una xarxa de persones voluntàries que busquen augmentar l’autosuficiència i la dignitat dels seus veïns i veïnes donant-los el coneixement i els recursos necessaris per evitar que arribin a tenir unes factures tant elevades que no els permetin viure en unes condicions d’habitatge dignes.

Aquest circuit només es vàlid per acollir-se a la mesura de prohibició del tall de subministrament promogut per la Generalitat de Catalunya. Els Ajuntaments tenen a banda, altres circuits com, per exemple el de tramitació d’un ajut d’urgència social i altres organismes, com per exemple l’AMB també tenen circuits diferents per evitar els talls de subministraments.