Videos sobre la pobresa energètica

(proyecto apoyado por La Filadora: https://filadora.barcelonaencomu.cat/ca/projectes-guanyadors/2017)

L’accés a l’energia

A Catalunya hi ha una llei per no patir pobresa energètica.

La llei 24/2015 recull, entre altres garanties, un principi de precaució, segons el qual les empreses subministradores no poden efectuar el tall del servei a cap persona sense contacte previ amb els serveis socials perquè determinin si es troba o no en situació vulnerable.

Que no et tallin el subministrament!

Entenem la factura?

La resposta és contundent,
no!

El 80,5% de les llars desconeix la diferència entre el subministrament d’electricitat en el mercat liberalitzat i en el mercat regulat (PVPC).
El 41% de les llars tampoc sap quin tipus de tarifa elèctrica disposa i fins a un 24% ignora quina és la potència contractada.

Per prevenir la pobresa energètica, cal saber què pagues i per què.

Menjar o escalfar-se?

La pobresa energètica afecta negativament en el benestar

La influència de la pobresa energètica en la salut és innegable. És causa de mortalitat perquè provoca i agreuja malalties respiratòries i cardiovasculars. A més, pot tenir conseqüències negatives per a la salut mental.

L’energia és tan bàsica com el menjar, però no és un dret reconegut!