foessa6

Repassem de forma breu l’informe FOESSA i mirem aquelles dades que ens facilita més relacionades amb la pobresa energètica. Cal destacar que ens mostra com les llars integrades també pateixen problemàtiques socials, és a dir, l’exclusió no és una cosa que passi “als altres”.

Recentment s’ha presentat l’informe FOESSA 2014, un informe sobre l’exclusió social molt esperat entre les persones interessades en les problemàtiques socials.

Aquest informe, que podeu consultar en la seva versió completa aquí, ens dóna una visió sobre l’evolució i situació de l’exclusió social a Catalunya i l’estat espanyol. Les xifres que ens facilita no fan més que confirmar allò que tots ja sabem de forma intuïtiva, que la recuperació econòmica no és més que un recurs discursiu o una mica de decimals que augmenten en els indicadors macroeconòmics. A la majoria de la població, aquesta recuperació no els arriba, ans al contrari. Si bé és cert que les dades de l’informe fan referència a 2013, la devastació de la seva magnitud arriba fins als nostres dies i encara anirà més enllà. Si acceptem que la tempesta ja ha passat, ens queda el paisatge arrasat.

Mostrem sintèticament ara unes quantes dades que ens permeten fer-nos una idea de l’evolució de l’exclusió social a Catalunya:

 • La desigualtat social ha augmentat un 5,4% entre 2007-2012
 • El 30% de la despesa total de les llars és en habitatge. Un augment del 8,5% entre 2006 i 2013.
 • L’atur ha passat, entre 2007 i 2013, del 6,5% al 23,1%. Arribant al 50,2% en el cas de l’atur juvenil.
 • L’atur de llarga durada ha passat del 22,2% al 58,4%, i el de molt llarga durada del 8,8% al 33%. L’atur impacta més en la població estrangera, arribant a una taxa del 39,7%.
 • Les llars que no poden fe front a despeses imprevistes ha passat del 8,3% al 37,7%, les llars que tenen endarreriments en pagaments han passat del 5,6% al 8%.
 • Les llars amb carència material severa han augmentat el 100%, passant del 3,1% al 6,1%.
 • El següent gràfic ens mostra la dificultat per arribar a final de mes:

foessa1

 • Resulta molt rellevant poder observar com creix l’exclusió social en les seves diferents intensitat. També com disminueixen les situacions d’inclusió.

foessa2

 

 • Una evolució similar mostren les situacions de persones que no presenten mancances en cap àmbit d’exclusió –que baixen- alhora que augmenten aquelles situacions amb 1 o més factors de risc en diferents àmbits.

foessa3

Pel que fa a aspectes exclusius de l’habitatge i més relacionats amb la pobresa energètica (malgrat tot l’anterior també hi està), observem que un 8,7% de les llars pateixen humitats. Però és rellevant remarcar que un 10,8% de les llars catalanes esdevenen pobres després de pagar les despeses de l’habitatge. Ja hem dit anteriorment que, de mitjana, aquestes despeses representen el 30% del total de les despeses de la llar. Caldria veure com aquest percentatge es distribueix pels diferents nivells de renda, ja que en els més baixos, segur que aquest percentatge puja.

foessa4

 

Per acabar aquest breu repàs a l’Informe FOESSA, adjuntem la taula on mostra les mancances que passen les llars per motius econòmics. Val la pena veure com aquestes mancances en llar es relacionen directament amb la situació social, ja que les estratègies de les llars per poder subsistir passen per reduir despeses essencials.

Cal remarcar que llars en situació d’inclusió, també presenten mancances en alguns aspectes, evidenciant que les problemàtiques socials i situacions de mancança no són cosa només dels col·lectius més desafavorits, sinó que els efectes de l’exclusió són força generalitzats.

 • Un 20,1% no poden mantenir la llar a una temperatura adequada, xifra que puja fins el 38,8% en les llars en situació d’exclusió i un 15,2% en les llars integrades.
 • Un 23,8% no disposen de recursos suficients per fer front a les despeses de la llar. Xifra que arriba gairebé al 50% en les llars excloses i al 17% en les integrades.
 • Els avisos de tall de subministrament han arribat a un 14% de les llars. En les llars en situació d’exclusió arriben al 34,9% i al 9% de les llars integrades.

foessa5