índice

Recentment, l’Institut Nacional d’Estadística ha publicat els resultats de l’enquesta de condicions de vida relativa a 2014.

Tot seguit recollim aquelles dades més relacionades amb la pobresa energètica. Tristament, però, no podem oferir dades relatives a les problemàtiques concretes dels habitatges, ja que l’INE no ens dóna aquestes problemàtiques detallades de la mateixa manera que ho feia abans. En aquesta edició no podem saber quantes llars pateixen humitats, goteres o corrents d’aire, ja que no podem accedir a aquestes dades.

Imaginem que aquesta concreció ha quedat incorporada a la categoria “contaminación y otros problemas ambientales”, però això difumina molt la concreció de les anàlisis.

condiciones-vida-2014

L’enquesta ens ofereix dades en percentatges sobre la població. Per poder-ho quantificar d’una forma més realista, hem fet el càlcul relatiu a quantes persones equivalen els percentatges, calculant sobre la població catalana de 2014.

Com veiem, gairebé 700.000 persones de Catalunya no poden mantenir la llar a una temperatura adequada.

Més de 3 milions de catalans i catalanes no poden fer front a despeses imprevistes, això significa que no podran pagar una factura excepcionalment alta, la reparació d’algun aparell espatllat o la renovació dels electrodomèstics per uns de més eficients. Tampoc podran encarar reformes a la llar que en millorin l’eficiència, ni tant sols si l’administració en financia una part, com apuntàvem en aquest post.

Més de 740.000 persones han patit endarreriments en els pagaments de les despses relacionades amb la llar. Això inclou despeses dels subministraments. No podem saber, però, si les persones que no poden mantenir la llar a una temperatura adequada són les mateixes que han patit endarreriments. No sabem, doncs, quantes persones renuncien al confort a la llar per poder pagar puntualment els subministraments.

Per acabar, destacar que més d’un milió de persones estan en risc d’exclusió.

gairebé mig milió es troben en situació de priavació material severa*

 

*

La població amb privació material severa inclou aquelles persones que tenen unes condicions de vida restringides per la manca de recursos i que no es poden permetre com a mínim 4 dels 9 ítems següents:

  • Pagar les factures de lloguer, hipoteca o serveis públics.
  • Mantenir la llar adequadament calenta.
  • Assumir despeses inesperades.
  • Menjar carn o les proteïnes de forma regular.
  • Anar de vacances.
  • Disposar de cotxe.
  • Disposar de rentadora.
  • Disposar d’aparell de televisió en color.
  • Disposar de telèfon.