A dos meses de que comience el invierno el TC paraliza las medidas contra la pobreza energética aprobadas en Cataluña

El Govern espanyol posa en dubte la constitucionalitat del Codi de Consum Català i la ILP d’hàbitat i pobresa energética El passat mes de desembre el Parlament de Catalunya va aprovar el Codi de Consum Català, que inclou mesures contra la pobresa energètica i protecció a persones que han contractat crèdits i hipoteques. El Govern Espanyol ha considerat discutible la constitucionalitat d’alguns articles d’aquesta llei argumentant que “Atempta contra el concepte de propietat establert a la Constitució i el Codi Civil” i “ incorre en una extralimitació competencial”. Retallant una vegada més les competències de [...]