pablo-1-768x384

17 de febrer, un any més amb un IVA del 21% per dutxar-se amb aigua calenta, cuinar o escalfar-. Un any més sense considerar l'accés a l'energia com un dret bàsic.

365 dies discutint si les empreses comercialitzadores d'energia han de fer front als impagaments i aquestes segueixen sense cap compromís en la lluita contra la pobresa energètica, mentre les administracions locals segueixen donant ajudes per pagar factures tapant el problema durant 4, 6 o vuit mesos.

Un altre hivern més, i ja en van molts, sense definir la pobresa energètica ni la protecció a la ciutadania, on l'única mesura existent és el bo social d'electricitat, que no té en compte ni la renda ni la situació de vulnerabilitat de les persones usuàries.

17 de febrer, un any més en el que gràcies a les entitats socials, els ajuntaments, i els mateixos veïns i veïnes, s'està donant una solució real i a llarg termini a una emergència social.

Un any en què ha augmentat el nombre de persones que de manera voluntària ofereixen suport mutu als que pateixen una situació de pobresa energètica. L'any 2017 la xarxa d'activistes voluntaris de Fuel Poverty Group s'estén ja a ciutats com Barcelona, Saragossa, Madrid, Antequera, Sevilla i Hospitalet de Llobregat atenent directament a persones afectades, oferint suport emocional, optimitzant les seves condicions de contractació de subministraments bàsics, instal·lant material d'eficiència energètica de baix cost i donant consells sobre l'ús de l'energia a la llar, aconseguint reduir la seva dependència econòmica de les ajudes d'administracions i entitats socials alhora que millorant el seu nivell de confort.

17 de febrer, un any més en el que la millor solució per al fred és l'escalfor humana.

signen:

LOGOWS