Saps que en el subministrament d'aigua també hi ha descomptes?

 

El subministrament daigua és de gestió municipal, de manera que no podem triar la companyia, en aquest cas a la cedat de Madrid, és el Canal d'Isabel II la companyia encarregada de gestionar-ho.

Els imports de la factura estan regulats per la Comunitat de Madrid.

La factura d'aigua es compon de 4 conceptes:

  • Adducció: Captació, emmagatzematge i tractament
  • Distribució: Transport fins a les escomeses
  • Clavegueram: Drenatge aigües residuals fins a la depuradora
  • Depuració: Tractament de les aigües residuals

A cadascun dels conceptes, es factura:

  • Quota de servei: Fix. En concepte de disponibilitat
  • Quota de consum: Variable. En funció del consum

La factura de l'aigua permet accedir a una sèrie de bonificacions, en funció de la situació de la unitat familiar:

Per exempció social: Podran accedir aquelles persones que acreditin que no poden fer front al pagament de la vivenda habitual. Per poder beneficiar-se'n, caldrà un informe de Serveis Socials o ser perceptor de Renda Mínima Inserció, Renda Activa d'Inserció o Pensió no contributiva. Es realitzarà un 50% de bonificació a la quota fixa i 100% bonificació a la quota variable fins a 25m3 al bimestre. ( No és compatible amb la bonificació per pensió de viduïtat).

Per pensió de viduïtat: Aquesta bonificació serà destinada a aquelles persones que acreditin ser perceptores de pensió de viduïtat i ingressos totals màxims de 14.000 anuals en valor brut. Per això cal acreditar la pensió de viduïtat i realitzar una declaració responsable dels ingressos esmentats. Es realitzarà una 50% bonificació de la quota fixa (No és compatible amb exempció de social).

Per família nombrosa: Pares/mares amb 3 o més fills o filles a càrrec. Per poder percebre'l, caldrà el carnet de família nombrosa.

La bonificació pot ser a Règim general: Consum segon bloqueig a preu del primer +10% descompte a la part variable; o bé de Règim Especial: ídem anterior + 30m3/bimestre del tercer bloc a preu del segon.

Per cóvid-19- PER ELL: Aquells afectats per un Erte, serà percebut una vegada que sigui aportat un certificat oficial ERTE+ declaració responsable, després d'això, es farà un descompte d'un 50% en la bonificació quota fixa i un 100% bonificació quota variable fins a 25m3 al bimestre.

Si tens qualsevol dubte, ¡contacta'ns!

MADRID

[email protected]

610.70. 36. 94

BARCELONA

[email protected]

674.34.68.72

Energia Justa és una xarxa de voluntariat compromesa amb la lluita contra la pobresa energètica. A Madrid està finançat per Fundació Montemadrid i CaixaBank. A Catalunya el projecte està finançat per la Generalitat de Catalunya, la Diputació i l'Ajuntament de Barcelona, i ha rebut premis o ajudes puntuals d'altres entitats com Som Energia, la Filadora i el Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya (Ceec).

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]