environmental-protection-544198_1280

Mala qualitat de l’edificació, empobriment de la població i increment exponencial del preu de l’electricitat durant els darrers anys. No hi ha un criteri ni un indicador únic per mesurar quantes catalanes pateixen situacions de pobresa energètica. El cert però és que durant els darrers anys han augmentat els talls de llum i la població destina una proporció més elevada dels ingressos a pagar els subministraments elèctrics. La pobresa energètica s’ha instal·lat a casa nostra i ningú és capaç de predir si s’hi quedarà definitivament.

Les mesures correctives implantades fins al moment, com el fons de subministraments bàsics de la Generalitat o la llei de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, serveixen per actuar a curt termini i per evitar situacions d’urgència, com el tall de subministrament a persones en risc d’exclusió residencial. No obstant això, no esdevenen canvis estructurals que permetin que les persones més vulnerables deixin de dependre de les ajudes de tercers.

Catalunya i Espanya no són les úniques regions del món amb persones que no poden pagar les factures o que viuen en una habitatge que els permeti viure en unes condicions de confortabilitat a un preu just. Per aquest motiu, pot ser il·lustratiu repassar alguns dels projectes internacionals que combaten la pobresa energètica:

 

1.- Winter Fuel Payment (Regne Unit)

Els majors de 65 anys beneficiaris de pensions o altres ajudes socials tenen un xec d’entre 100 i 300 £ per pagar les factures d’electricitat durant l’hivern.

 

2.- Tarifes socials (Flandes, Bèlgica)

Es donen 100 kWh d’electricitat i gas gratuïts per membre de la llar i 100 kWh per família. Per exemple, una família de quatre, per exemple, té dret a 500 kWh.

 

3.- Chèque énérgie (França)

Les llars amb baixos ingressos disposen d’una bossa de diners per a pagar factures o fer millores d’eficiència energètica a la llar.

 

4.- Southern California Edison (EUA)

L’empresa ofereix als seus clients la possibilitat de fer un donatiu de diners que s’utilitza per a pagar les factures dels consumidors vulnerables.

 

5.- Fons d’Assistència VERBUND-Caritas (Àustria)

Verbund, la principal elèctrica austríaca, té un acord amb l’ONG Caritas que els permet identificar persones vulnerables, fer-los assessorament i seguiment energètic personalitzat, substituir dispositius poc eficients per d’altres de més eficiència i fraccionar el pagament dels usuaris que es troben amb més dificultats per fer front a les factures d’electricitat.

 

6.- Banc de l’energia (Catalunya)

La iniciativa de la cooperativa Tarpuna promou que les persones i les empreses estalviïn energia i destinin els diners obtinguts d’aquest estalvi a millorar la confortabilitat, les instal·lacions o formar a les persones més vulnerables.

 

7.- Plans de pagament (Grècia)

Les persones vulnerables estan exemptes dels costos extra de reconnexió en cas d’un tall i poden fraccionar el pagament de les factures de subministrament.

 

8.- Energy Saving Covenant (Holanda)

A través d’aquest programa, els propietaris només poden pujar els preus del lloguer després de fer millores energètiques a la llar. Tanmateix també es demana que els costos del lloguer+factures d’energia després de la pujada de preu, no sigui major al cost de la suma del lloguer i les factures abans de l’actuació.

 

9.- Energiesprong (Holanda)

Aquest programa ha permès rehabilitar més de 111.000 llars a través de l’estalvi en les factures d’energia, sense un cost addicional per als llogaters. Un acord entre el govern i l’entitat finacera WSW permet oferir uns préstecs als llogaters que, enlloc de pagar per les factures, paguen uns diners per a la rehabilitació de l’habitatge, un import similar als propietaris d’habitatges socials.

 

10.- Energiesnoeiers (Bèlgica)

Uns auditors fan d’intermediaris entre llogaters, propietaris i distribuïdores per apoderar a usuaris vulnerables. A més, l’administració requereix que les distribuïdores d’energia facin auditories energètiques, assessorin i millorin l’eficiència energètica a un 1% dels seus clients.

 

11.- Energy Companies Obligations (Anglaterra)

Programa estatal que obliga a les companyies de gas i electricitat més grans a donar suport a usuaris en mesures d’eficiència.

 

12.- Stromparcheck (Alemanya)

Es tracta d’un programa de formació a aturats de llarga durada per fer assessories a llars vulnerables.

 

13.- Habiter Mieux (França)

El programa impulsat per l’Agència d’Habitatge de França dóna suport a la millora energètica dels habitatges d’aquelles famílies propietàries en situació de precarietat, millorant l’eficiència energètica de l’habitatge i disminuint així l’import de les factures energètiques.

 

14.- 1000 Watt Solution (Alemanya)

Un projecte que va permetre instal·lar 660 smart meters en habitatges socials. La companyia, en cas d’impagament, tenia el compromís d’enviar 3 avisos als usuaris i, en cas de no tenir resposta de l’usuari, es reduïa 1 kW la potència (enlloc d’executar el tall) i es posava en contacte amb un consultor que l’assessorés per reduir la seva despesa energètica.