hat-690730_1280

El Govern espanyol posa en dubte la constitucionalitat del Codi de Consum Català i la ILP d’hàbitat i pobresa energética

El passat mes de desembre el Parlament de Catalunya va aprovar el Codi de Consum Català, que inclou mesures contra la pobresa energètica i protecció a persones que han contractat crèdits i hipoteques.

El Govern Espanyol ha considerat discutible la constitucionalitat d’alguns articles d’aquesta llei argumentant que “Atempta contra el concepte de propietat establert a la Constitució i el Codi Civil” i “ incorre en una extralimitació competencial”. Retallant una vegada més les competències de la Generalitat de Catalunya, el Partit Popular ha presentat un recurs davant del Tribunal Constitucional per a suspendre aquests articles, la qual cosa implica que la llei quedi suspesa fins que el TC resolgui el cas, pel que tenen un marge de fins a cinc mesos.

Un d’aquests articles és l’article 17 que impedeix que es realitzi un tall de llum a persones en situació de vulnerabilitat econòmica i obliga a les companyies elèctriques a donar l’avís abans del tall del servei a la resta de casos.

Amb la suspensió de la llei, sense avís previ, les companyies podran realitzar un tall en el subministrament de la llum en ple hivern, sense importar que una familia es quedi sense poder encendre l’estufa i a les fosques.

D’altra banda, el passat 24 de juliol de 2015 el Parlament de la Generalitat va aprovar per unanimitat la ILP d’hàbitat contra els desnonaments i la pobresa energètica, presentada pel grup promotor format per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, l’Aliança contra la Pobresa Energètica i l’Observatori DESC, que té per finalitat evitar els desnonaments i el talls de llum, donant peu a la Llei 24/2015.

L’executiu del PP també ha comunicat que considera de discutible constitucionalitat alguns articles d’aquesta llei. Encara no ha presentat cap recurs pel que de moment la norma segueix vigent i queda com a única llei en vigor que planteja mesures de protecció contra la pobresa energètica i el dret a la vivenda.

No obstant, comptant tres mesos des de l’aprovació de la Llei, el Govern disposa de temps fins al 6 de novembre per a presentar també un recurs que implicaria la suspensió de la mateixa. Si s’acorda la creació d’una comissió bilateral el termini s’amplia automàticament fins al 5 de maig de 2016.

Els articles que estan sent qüestionats, gairebé tots, tenen a veure amb la provisió de mesures contra el sobreendeutament i contra el tall de subministres, la garantia d’accés als servis bàsics, el lloguer social obligatori per aturar els desnonaments a grans tenidors, o la cessió d’habitatges buits per augmentar aquest parc de lloguer social.

Tots aquests articles tenen a veure amb eines que obliguen als bancs i a les empreses subministradores a assumir responsabilitats davant els efectes més dramàtics de la crisis. En aquest sentit, queda de manifest que l’objectiu del Partit Popular no és defensar la constitucionalitat de la llei sinó defensar els interessos de les grans companyies.

Des del Fuel Poverty Group, ens afegim a la lluita per la defensa de la Llei 24/2015 d’hàbitat i pobresa energètica per a que s’aprovin tots els articles sense cap modificació de la norma. Perque no volem assabentar-nos de cap tall de llum aquest hivern.