GUIA PER A L'AUTODEFENSA AMB LES COMPANYIES ELÈCTRIQUES DAVANT UN CANVI DE CONTRACTE, LA RENOVACIÓ DEL COMPTADOR O UN CANVI D'HABITATGE

Si tenir informació atorga poder, no disposar-ne vol dir estar sotmès a aquells que la tenen. Una cosa així es pot extreure de les experiències d'algunes persones davant gestions de les comercialitzadores d'electricitat. El text que segueix representa un seguit de recomanacions per a les persones que realitzin qualsevol canvi de contracte, se'ls renovi el comptador o facin un canvi d'inquilí a l'habitatge.

1.- Apuntar la lectura del comptador just abans de fer qualsevol gestió i apuntar la data de la presa de lectura, ja sigui per una petició de canvi de contracte, per la renovació del comptador o si anem a canviar d'habitatge.

En el cas de comptadors analògics, prendre la lectura sense decimals.
En el cas de comptadors digitals, prendre les lectures amb codi 1.18.1 (per defecte o hores punta) i 1.18.2 (hores vall, només apareix si es té discriminació horària, es mostra 6 '' després de la lectura anterior) que apareix a la pantalla d'informació del comptador.

2.- En el cas de tenir un comptador digital, davant qualsevol part dels canvis que amb anterioritat, prendre la lectura i la data dels últims 3 tancaments. Un comptador digital permet emmagatzemar les dades de les últimes 3 factures, podent tenir accés a dades com:

1.18.1.N i 1.18.2.N lectures en funció de N
1.16.1.N potència màxima registrada durant N (molt recomanable per conèixer les potències a contractar)
1.9.2.N dia de tancament del tancament N

on N = 1, 2 la 3 és un valor canviant en funció del tancament. el tancament 1 és el que correspon a l'últim període facturat. el 2 a fa dos factures i el 3 a fa 3 factures.

Per accedir al tancament cal prémer el botó present en el comptador (en els Endesa, de color groc a la dreta de la pantalla de lectura). Deixar atapeït durant 2 '' vol dir accedir al menú d'opcions o seleccionar una opció. Prémer amb un petit impuls significa canviar d'opció.

Un cop dins, seleccionar opció CTT01 (contracte 1). Podreu consultar dades "Actuals", "Tancament-N", "Potència" (1.135.1 ens donarà la potència contractada, molt útil per saber si ja ens aplica un canvi demanat), "Informació" (accedint a "valors instantanis" podrem obtenir dades com 0.17.0 amb la potència instantània en aquest precís moment).

Prendre els tancaments ens permetrà argumentar a la nostra comercialitzadora una facturació indeguda o sobre qui ha de pagar una factura d'electricitat durant un període on no es vivia en cas de canvi d'habitatge.

3.- En cas de tenir comptador digital, donar-se d'alta de les corbes de càrrega. És un servei de la nostra DISTRIBUÏDORA que ens permet accedir en qualsevol moment als nostres consums diaris i horaris des que tenim instal·lat el comptador.

Endesa Distribució:
https://zonaprivada.endesadistribucion.es/ca-ES
Iberdrola:
https://www.iberdrola.es/webclifr/#/login
Gas Natural Fenosa:
https://areaprivada.unionfenosadistribucion.com/ovde-web/Login.gas
EDP:
https://www.edphcenergia.es/misconsumos/login.html
Viesgo:
https://www.viesgodistribucion.com/acceso

Per donar-se d'alta del servei (gratis) haurem de registrar al titular del subministrament, amb un DNI, contrasenya, correu electrònic i CUPS (Codi Unificat de Punt de subministrament, present en qualsevol factura).

4.- Si arriba una factura, revisar la lectura que apareix a la factura i que es correspongui amb l'apuntada. Sinó és així, reclamar a la companyia al telèfon gratuït que figura a la factura.

L'ENERGIA ÉS UN DRET I NO UN PRIVILEGI