Per a una Energia Social: La mobilització ciutadana en la lluita contra la Pobresa Energètica

Les persones i entitats que ens adherim a aquest manifest ho fem amb la ferma convicció que la nostra implicació i compromís és clau per a lluitar contra una problemàtica social que cada vegada afecta a més persones en el nostre país: la pobresa energètica.

Atès que:

  • La crisi econòmica que patim ha debilitat la capacitat de les famílies per a cobrir les necessitats bàsiques indispensables per a una vida digna.
  • L’electricitat, el gas i l’aigua són un bé bàsic per a dur una vida digna en la nostra societat, de la mateixa manera que ho són el menjar, l’habitatge o el vestir.
  • La pobresa energètica és un fenomen complex, multifactorial, que requereix d’un abordatge compartit entre tots els agents socials i polítics.
  • Avui hi ha un 12,7% de la població que és susceptible de patir les conseqüències (socials, econòmiques i de salut) derivades d’aquest fenomen.
  • El mercat de l’energia actua com un oligopoli que monopolitza les regles del mercat i que, per tant, situa al i la consumidora en un context de vulnerabilitat.

Per això promovem:

  • L’impuls d’una xarxa ciutadana compromesa amb la lluita contra la pobresa energètica.
  • L’articulació d’una estratègia compartida entre tots els agents que vagi més enllà de l’acció assistencial i que passi per la defensa de drets bàsics com l’energia.
  • L’apoderament de la població més vulnerable per afrontar el consum energètic a través de la informació i la formació i en l’ús més racional de l’energia.
  • La participació en un moviment social amb voluntat de transformar el mercat de l’energia aplicant-hi principis de transparència i democràcia.
  • Un ús de l’energia eficient en totes les llars.

Aquest és el nostre compromís per a prevenir i eradicar la pobresa energètica en totes les llars i defensar d’una manera compartida una democràcia energètica real.

Suma’t a l’energia social!