Pobresa energètica

Pobresa; l’expressió de les desigualtats socials, la realitat palpable d’una societat desigual on sectors de població, cada cop més amplis, pateixen mancances materials i privacions d’allò considerat bàsic.

La pobresa energètica és una de les diverses manifestacions de la pobresa i es concentra en la població més vulnerable. Qui pateix pobresa energètica, pateix altres privacions. Aquesta manifestació particular de l’exclusió social permet accepta una mirada de focus tancat ates que hi ha causes i conseqüències particulars que en permeten una millor anàlisis, sense oblidar mai la seva inserció en un context biogràfic d’exclusió més ampli.

Es concreta en el fet que els qui la pateixen tenen dificultats per accedir al consum d’energia. Això té greus implicacions en la vida de les persones, ja que:

  • no poden encendre la calefacció i mantenir la llar a una temperatura de confort,
  • pateixen impagaments en les factures de la llum i s’agreugen els deutes,
  • es desenvolupen i empitjoren certes problemàtiques de salut o,
  • directament, se’ls tallen els subministraments i es queden sense llum, aigua i/o gas.

Disposar d’energia i aigua a la llar és un element bàsic per poder gaudir d’una vida amb uns mínims de confort, salut i salubritat. La majoria donem tant per descomptat l’accés a l’energia i l’aigua que ens costa d’imaginar viure sense.

Us imagineu passant fred a casa vostra?

Us imagineu sense aigua calenta?

Us imagineu sense aigua?

Aquesta és la realitat quotidiana de moltes persones que viuen en els nostres pobles i ciutats.

 

Com hem arribat fins aquí?

Aquesta no és una realitat nova. Sempre hi ha hagut llars amb dificultats per fer front al pagament dels subministraments o per mantenir la llar a una temperatura adequada. Ara bé, actualment la magnitud d’aquesta problemàtica s’ha tornat tant gran que mereix una especial atenció.

En la definició de pobresa energètica hi ha dos elements principals: els relacionats amb l’habitatge i els relacionats amb factors econòmics -on també hi entren consideracions relacionades amb aspectes legals, de configuració del preu i de característiques del mercat. Les problemàtiques econòmiques són ben conegudes i es deriven de la manca de llocs de treball, de la davallada de prestacions i ajudes socials, de la cronificació de situacions d’exclusió i la retirada de l’estat del benestar, entre d’altres. A més:

  • La meitat del nostre parc d’habitatges es va construir abans de l’existència de normatives tèrmiques. A més, els barris més desafavorits es caracteritzen per l’existència d’habitatge públic construït durant la dictadura, amb materials de baixa qualitat i un pèssim aïllament.
  • El preu de l’habitatge a l’estat espanyol és molt elevat. Fruit de la bombolla immobiliària, el preu de l’habitatge va pujar molt i moltes llars arrosseguen deutes als que han de dedicar la major part dels ingressos mensuals.
  • A l’estat espanyol paguem l’electricitat i el gas dels més cars d’Europa, fet que deixa a bona part de la població fora de l’accès a un bé bàsic com és l’energia. Això es deu a un mercat oligopolístic que no es regeix per l’oferta i la demanda, sinó pel gran poder que acumulen unes poques empreses i la connivència amb els poders públics (el que es coneix popular i mediàticament com les portes giratòries)
  • Existeix un important desajuts entre les tarifes i modalitats contractades amb les necessitats reals de la població. En general tenim més potència contractada de la necessària, contractem sense saber-ho serveis extra, paguem el preu de l’energia més car del necessari,,.. i tot a causa del desconeixement general del sector i de les tècniques agressives dels comerciants.

 

Què podem fer?

És clar que la lluita contra la pobresa requereix una intervenció integral, des d’una visió micro fins una macro i en tots els àmbits d’intervenció. Calen modificacions polítiques, legals i estructurals i també actuacions centrades en les persones. Cal mitigar els seus efectes urgents i cal ser proactius i estratègics. Des de la nostra posició i capacitat intentem articular aquest doble escenari d’acció:

  • Des de l’òptica micro, la de les persones, formem als col·lectius vulnerables en la millora de l’eficiència energètica en les llars i mesures d’estalvi, però també en entendre la seva factura i ajudar-los a destapar enganys de les empreses energètiques. En definitiva, en convertir-nos en usuaris més formats i informats.
  • Des de l’òptica macro, intentem formar a la ciutadania no només en mesures d’eficiència energètica, sinó en el funcionament del mercat i en el coneixement dels seus drets. L’arma més potent dels oligopolis és la nostra ignorància. Aquest projecte, a més, pretén ser una eina de conscienciació ciutadania i d’incidència.