fins ara, la nostra factura elèctrica en mercat regulat contemplava, entre d'altres, els conceptes de potència contractada (terme fix que paguem en la nostra factura independentment de l'consum que fem) i la energia consumida (despesa d'energia consumida a la llar). També fins ara era possible contractar la tarifa de discriminació horària, la qual s'aplicava a l'energia consumida i ens permetia tenir uns horaris d'energia més barata (nits i matins) i altres més cars (tardes).

 

Després de l'aprovació de l' RD 148/2021 es reestructura la factura de la llum i la facturació que apareixerà en aquesta per tots els consumidors en mercat regulat.

 

A partir del 1 de juny, això canvia donant lloc a una discriminació horària per a tots els consumidors (tinguin la contractació en mercat regulat o mercat lliure, encara que en aquest últim serà la comercialitzadora la que decidirà si ho mostra a la factura) separada en tres trams horaris (hora punta, hora plana i hora vall) i a la possibilitat de contractació de dues potències diferenciades per a aquests trams horaris.

 

S'estableixen tres trams horaris on el cost de l'energia serà diferent (hora punta, hora plana i hora vall). De forma general, els preus de l'energia en hora punta, seran superiors que en hora vall i plana.

 

D'altra banda, es podran contractar dues potències diferenciades, una per a horari punta i pla, i una altra per horari vall, amb l'objectiu de fomentar l'ús i la càrrega de vehicles elèctrics en hores vall i poder reorientar els nostres consums a la llar cap a un format més eficient, on la potència contractada sigui més barata.

 

Tot això es fa, segons assenyala la CNMC, per disminuir el consum d'energia provinent de combustibles fòssils, reduir els costos de sistema de generació d'energia (aplanant la corba de càrrega) i per fomentar usos energètics eficients dins de les llars.

 

Davant tots aquests canvis, ¿Què podem fer com a consumidors?

 

En primer lloc, entendre molt bé quins van a ser els horaris de les diferents facturacions de preus per energia consumida i reorientar els nostres hàbits cap a les hores més barates, ja que això serà el que marqui més la diferència en l'import total que paguem en la nostra factura.

per exemple, si he de preparar el menjar per al dia següent, serà molt més eficient i em repercutirà menys a la butxaca, si ho faig en hora vall (de 00:00 1 08:00) o, si no en hora plana (de 08:00 1 10:00, de 14:00 1 18:00 hores o de 22:00 1 00:00). Costant més diners si ho faig en hora punta, amb un preu molt més gran als anteriors.

 

Els caps de setmana i els festius nacionals seran íntegrament hora vall, pel que pot ser una altra bona idea, aprofitar aquests dies per cuinar per a la setmana i posar rentadores, per exemple.

 

D'altra banda, tenim l'opció de contractar dues potències diferents, una per als trams vall i altra punta / pla. per a això, haurem d'observar en la nostra factura quines han estat les potències màximes dels últims mesos en aquests trams.

Podrem observar a la part davantera de la nostra factura quina ha estat la potència màxima de l'últim any.

 

font foto: BOE-A-2021-7120

I finalment, observar si podem reduir la potència contractada en algun dels trams, tenint en compte que mínim haurem de tenir contractat el que hàgim emprat perquè amb la baixada no "ens saltin els ploms", i mirar amb molta cura si tenim calefacció elèctrica o aire condicionat a l'estiu ja que això condicionarà aquesta decisió.

 

Amb l'entrada en vigor de la nova factura, es preveuen dos canvis de potència gratuïts per a cada llar, sempre tenint en compte el màxim de potència contractada anterior, no podent superar-se.

 

Finalment, i després de les indicacions anteriors, des Energia Justa la recomanació general és realitzar les nostres contractacions en mercat regulat, no en mercat lliure, ja que tots dos estaran afectats pels nous preus i peatges de la mateixa manera, però a més en mercat regulat el preu que paguem anual sempre és més barat, ens dóna accés a l'abonament social (si complim els criteris establerts), no contempla la contractació de serveis addicionals i els drets dels consumidors estan més salvaguardats.

 

Si tens dubtes amb la teva factura, no dubtis en contactar amb nosaltres.

'Estarem encantats / des d'assessorar-!!

A la Comunitat de Madrid:

[email protected]

610. 70. 36. 94

A l'Àrea Metropolitana de Barcelona:

[email protected]

674 346 872

 

Energia Justa és una xarxa de voluntariat compromès amb la lluita contra la pobresa energètica. A Madrid està finançat per Fundació Montemadrid i CaixaBank. A Catalunya el projecte està finançat per la Diputació i l'Ajuntament de Barcelona, i ha rebut premis o ajudes puntuals d'altres entitats com Som Energia, la Filadora i el Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya (Ceec).